אודות המשחק

May 21 2017

ה’-שבת וחגים א’-ד’ מס’ משתתפים משתתף קבוצה משתתף קבוצה 120 240 110 220 2 110 330 100 300 3 100 400 95 380 4 95 475 90 450 5 90 540 80 480 6 ה’-שבת וחגים א’-ד’ מחירון שתי חדרים זהים משתתף קבוצה משתתף קבוצה 90 6-12 80 6-12

ה’-שבת וחגים א’-ד’ מס’ משתתפים
משתתף קבוצה משתתף קבוצה
120 240 110 220 2
110 330 100 300 3
100 400 95 380 4
95 475 90 450 5
90 540 80 480 6
ה’-שבת וחגים א’-ד’ מחירון שתי חדרים זהים
משתתף קבוצה משתתף קבוצה
90 6-12 80 6-12